E: info@tompoumpouki.com | T: 22 427944

Γονιός δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι!

Γράφει η Δρ Μαρία Κούσιου (Εγγεγραμμένη Σχολική και Κλινική Ψυχολόγος)

 

Για πολλούς νεαρούς γονείς, η ανάπτυξη του παιδιού τους αποτελεί μια συναρπαστική διαδρομή στην οποία παρακολουθούν το παιδί τους να μεγαλώνει, να αναπτύσσει ολοένα και πιο σύνθετες δεξιότητες στην επικοινωνία, στην κίνηση, στο συλλογισμό, στην αυτοεξυπηρέτηση, στην κοινωνικοποίηση και στην διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του. Οι δεξιότητες αυτές παρουσιάζονται σε διαφορετικές ηλικίες ή αναπτυξιακά στάδια και οδηγούν το παιδί σε περισσότερη αυτονόμηση. Οι περισσότεροι γονείς ίσως να μη γνωρίζουν πότε αναμένεται το παιδί τους να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες ή να κάνει μικρά και μεγάλα άλματα ανάπτυξης. Έτσι κι αλλιώς, γονιός δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι! Μέρος της διαδικασίας αυτής, είναι  η εκπαίδευση και η απόκτηση γνώσεων σε σημαντικά θέματα ανάπτυξης που θα βοηθήσουν το γονέα να παρακολουθήσει και να ενισχύσει την ανάπτυξη του παιδιού του αλλά και να εντοπίσει έγκαιρα τυχόν δυσκολίες.

Η εκπαίδευση των γονέων καθώς και η παρακολούθηση της ανάπτυξης και της συναισθηματικής κατάστασης ή προσαρμογής του παιδιού αποτελούν τους βασικούς στόχους ενός καινοτόμου προγράμματος που υλοποιείται στη Κύπρο από μια ομάδα ειδικών παιδοκαρδιολόγων, παιδιάτρων-αναπτυξιολόγων, ψυχολόγων και ερευνητών-ακαδημαϊκών. Στο πρόγραμμα αυτό, μπορούν να συμμετέχουν και να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες υγιή παιδιά και παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες ηλικίας από 2 μηνών μέχρι 5.5 ετών.

Η αποστολή του προγράμματος είναι η προώθηση της ολιστικής, προληπτικής φροντίδας στην οποία έχει δικαίωμα κάθε παιδί. Την προώθηση της αποστολής αυτής έχει αναλάβει το Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί» στη Λευκωσία, σε συνεργασία με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου κι άλλους συνεργάτες από την Ελλάδα. Το προγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και πληροφορίες για συμμετοχή ακολουθούν πιο κάτω:

 

Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Είναι θέμα καρδιάς: Αναπτυξιακοί παράγοντες ρίσκου και συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες» (POST-DOC/0916/0257)

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος; 

  • Να μελετήσει τη συναισθηματική προσαρμογή και την ανάπτυξη (σε τομείς όπως η επικοινωνία, η αδρή και λεπτή κινητικότητα, η κοινωνικότητα, η επίλυση προβλήματος, κ.α) σε υγιή παιδιά και παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες
  • Να προσαρμόσει στα ελληνικά το Ages and Stages Questionnaire-3, ένα τεστ ελέγχου (screening) της ανάπτυξης των παιδιών σε τομείς όπως η λεκτική επικοινωνία, η αδρή και λεπτή κινητικότητα, η γνωστική ανάπτυξη και η κοινωνικοποίηση. Πρόκειται για το πρώτο εργαλείο αναπτυξιακού ελέγχου (developmental screening test) που θα προσαρμοστεί στα ελληνικά για υγιή παιδιά και παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια
  • Να ενημερώσει επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς για καλές πρακτικές πρακολούθησης της ανάπτυξης των παιδιών καθώς και έγκαιρου εντοπισμού τυχόν δυσκολιών.

 

Γιατί να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Οι γονείς που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα:

λάβουν πληροφορίες για την ανάπτυξη αλλά και τη συναισθηματική προσαρμογή των

παιδιών καθώς και τρόπους ενίσχυσής τους από εγγεγραμμένους, ειδικούς ψυχολόγους

λάβουν υπηρεσίες ανιχνευτικού ελέγχου (screening) για τη συναισθηματική προσαρμογή/λειτουργικότητα του παιδιού τους καθώς και γραπτή ανατροφοδότηση με βάση τα αποτελέσματα του παιδιού τους (αφορά παιδιά ηλικίας 18 μηνών και άνω).

συμβάλουν στην έρευνα και στη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών ολιστικής φροντίδας στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

 

Όλες οι υπηρεσίες που θα λάβετε στο πλαίσιο του προγράμματος είναι εντελώς δωρεάν.

 

Τι θα χρειαστεί να κάνω εάν συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Οι γονείς που θα επιλέξουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα κληθούν:

 Να συμπληρώσουν σύντομης διάρκειας ερωτηματολόγια.

 Σε σύντομη συνάντηση στο Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί» (η συνάντηση αυτή αφορά μόνο γονείς που έχουν παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες ηλικίας 2 ετών και άνω). Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα δοθούν στο παιδί σύντομης διάρκειας, δομημένες, ηλικιακά κατάλληλες δραστηριότητες υπό τη μορφή παιχνιδιού. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν να εξετάσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις του παιδιού και την ικανότητά του για συναισθηματική ρύθμιση. Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν από εγγεγραμμένους, ειδικούς ψυχολόγους και μπορεί να διεξαχθούν και στην παρουσία του γονέα.

 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και θα εξαρτηθεί στη βάση κριτηρίων.

 

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί και νομοθεσίες για τη φύλαξη και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

To Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

 

Κέντρο Εξειδικευμένης Παιδιατρικής «Το Παιδί».

Λεωφ. Αθαλάσσης 178, 2025 Στρόβολος, Κύπρος

www.paedi.org.cy

Τηλ.: +357 22465880 / 99 332635

Fax: +357 22515265

Email: mkoushiou@paedi.org.cy

 

Για δήλωση συμμετοχής εδώ